Keedus, Ülo
KEEDUS, Ülo (17. V 1929 Tartu – 4. IX 1991 Tallinn), purilendur ja sporditegelane. Lõpetas 1948 Tallinna Elektromehaanika Tehnikumi ja 1951 Sassovo tsiviillennukooli. Huvitus lennundusest 1946 Tallinna aeroklubis Vassili Vorobjovi juhendamisel ja lõpetas 1948 lendurite kursused. Tuli 1957 ja 1960 purilennus Eesti meistriks. Sooritas 921 langevarjuhüpet, lendas üle 4000 tunni. Tegutses ka kohtunikuna (mudel- ja purilennus ning langevarjuspordis vab kat). Võttis osa esimese Eestis konstrueeritud purilennuki HLK-1 loomisest. Töötas 1949–75 lennuklubis lendurina ja langevarjuinstruktorina ning 1975–91 Tallinna Puhkeparkide Direktsiooni filmiamatööride klubis metoodikuna. Avaldas ajakirjanduses ja teatmeteostes üle 400 lennundusartikli. Tegi dokumentaalfilme. T: Purilend (1962), Kukkumisest maandumiseni (1981).