Köösel, Karl-Udo
KÖÖSEL, Karl-Udo (28. X 1930 Pärnu – 27. IX 2011 Pärnu), spordipedagoog ja -tegelane. Lõpetas 1949 Pärnu Turbatehnikumi (tööstusettevõtete raamatupidamise erialal) ja 1960 TRÜ KKT. Harrastas koolipõlves kergejõustikku, korvpalli ja võrkpalli. 1954–55 Eesti veepallimv-tel 4. koht. Oli 1949–50 Pärnu linna spordikomitee instruktor ja 1950–65 esimees, 1967–90 haridusosakonna kehalise kasvatuse inspektor ning 1967–81 ka Tartu Pedagoogilise Kooli Pärnu filiaali korvpalli- ja liikumismängude õpetaja, 1990–2006 Pärnu SK metoodik. Nooruse kesknõukogu presiidiumi liige (a-st 1967 auliige). Kuulus 1987–2000 Haridusministeeriumi kehalise kasvatuse ainekomisjoni. Tegutses ka kergejõustiku- (1965 vab kat) ja sõudmiskohtunikuna (1964 vab kat, 1999 A-litsents). Oli Eesti Spordiajaloo Seltsi liige. ENSV tnl õpetaja (1971), Eesti aasta õpetaja 2000. Pärnu vapimärk (2008). Avaldas kirjutisi Spordilehes, Nõukogude Õpetajas ja Pärnu ajalehes, oli "Pärnu sporditeatmiku" autoreid.

Õde Vilma-Laine K., a-st 1957 G u s t a v s o n (14. IX 1928 Pärnu - 16. XII 2010 Pärnu) võitis sõudmises 1950–55 Eesti mv-tel 2 kulda, 3 hõbedat ja 1 pronksi.
Vend Erich K. (15. X 1915 Pärnu – 1. III 1994 Pärnu) võitis 1943–54 Eesti mv-tel maadluses 3 pronksi ja poksis 1 hõbeda.
Vend Elmar K. (25. X 1924 Pärnu – 29. IX 2009 Pärnu) võitis jalgpallis Eesti mv-tel Pärnu Kalevi meeskonnas 1948 ja 1961 hõbeda.