Olmann, Olaf
OLMANN, Olaf (17. V 1926 Tallinn – 8. II 2003 Tallinn), kiiruisutamis- ja jalgrattasporditreener ning sporditegelane. Lõpetas 1945 Tallinna 2. kk-i ja õppis 1954–60 TRÜ KKT-s. Sportimist alustas 1942 Nigul Maatsoo poksikursustel, jätkas Tallinna SK-s kiiruisutamistreener Armin Laugeni juhendamisel ja 1948 Eimar Kase jalgratturite treeningurühmas. Töötas 1950–59 Spartaki kiiruisutamis- ja jalgrattasporditreenerina, a-st 1959 oli Kalevi kesknõukogus jalgrattasporditreener, vastutav instruktor ja mitmel alal juhttöötaja. NL-i tnl treener (1964). Õpilasi: Ants Antson, Mai Valdin, Ants Saks, Toivo Kauniste, Tamara Brõnova. Tegutses kohtunikuna (1980 kiiruisutamises vab kat ja jalgrattaspordis ülel kat). Kuulus üle 25 aasta Kiiruisutamisföd-i ja Jalgrattaspordiföd-i presiidiumi ja treenerite nõukokku. Kalevi auliige (1964). Avaldas kirjutisi Kehakultuuris ja Spordilehes. T: Jalgrattale! (1988).
B: Kalev. Läbi sajandi. Kolmas osa. Treenerid. [Koostanud J. Maidlo] Tln, 2003, lk 287–300.

Abikaasa Eha O., a-ni 1955 R o o s m ä g i (4. II 1932 – 6. IV 1986), tuli 400 m jooksus (1952) ja 400 + 300 + 200 + 100 m teatejooksus (1951) Eesti meistriks ning 80 m tõkkejooksus Spartaki ülel meistriks (1950). Oli Spartaki vab nõukogu õppespordiosakonna juhataja, Tallinna spordikomitee aseesimees ja kergejõustikutreener.