Hannula, Valdur
HANNULA, Valdur, a-ni 1937 Voldemar H a n s c h m i d t (17. V 1907 Tallinn – 22. II 1991 Tallinn), ratsutaja. Lõpetas 1927 Valga gümn-i ja 1931 Tondi sõjakooli. Ratsutamisega alustas 1931 ohvitserina Tartus. Oli 1936 Eesti esivõistluste üldvõitja (avatakistussõit + kahevooruline takistussõit). Võttis II maailmasõjast osa eesti laskurkorpuses alampolkovnikuna. Võitis 1945 laskurkorpuse ratsavõistlustel kestustakistussõidu (läbis puhtalt 52 takistust). Oli Tallinna Kalinini raj-i Tööstuskombinaadi ja tehase Teras direktor. Kuulus Ratsaspordisektsiooni presiidiumi (1951–55 esimees). Tegutses ka kohtunikuna (1948 vab kat).